NBSV (VERENIGING)

Ik ben sinds 2010 lid van deze mooie schildpaddenvereniging. Word u ook lid??


U betaald slechts 33 euro per jaar en ontvangt hierbij vijf keer per jaar ons mooie verenigingsblad de TRIONYX!

Nederlandse-Belgische schildpadden vereniging:
Schildpadden kom je overal tegen als gezelschapsdier, in dierentuinen en – vaak bedreigd – in de vrije natuur. De Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV) is een vereniging voor schildpaddenliefhebbers en iedereen die in aanraking komt met schildpadden en meer over deze dieren te weten wil komen. In 1975 is de vereniging opgericht en heeft momenteel circa 700 leden, zowel in België als in Nederland.

Wat doet de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging?
De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Landdagen
Twee maal per jaar organiseert de NBSV een landdag in Nederland en 1 keer in België. Op deze dag worden door nationale en internationaal sprekers lezingen gehouden over verzorging, kweek en huisvesting van schildpadden, reisverslagen en beschermingsprojecten. Tevens is er ruimschoots de gelegenheid om in contact te komen met andere schildpaddenliefhebbers en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de landdag is altijd een gespecialiseerde boekhandelaar aanwezig met een uitgebreide verzameling boeken en tijdschriften over schildpadden.

Magazine TRIONYX
Elke twee a drie maanden verschijnt het verenigingstijdschrift Trionyx (5x per jaar) waarin uitgebreide artikelen staan met mooie kleurenfoto’s over de diverse soorten schildpadden en de wijzen waarop deze het beste gehouden kunnen worden. Veelvuldig schrijven kwekers en houders over hun ervaringen. Ook verschijnen regelmatig reisverslagen van leden over de natuurlijke leefomgeving van schildpadden. Ten slotte worden de vordering gemeld van projecten die door de vereniging worden gesteund.

Bibliotheek
De vereniging heeft een uitgebreide bibliotheek met zowel Nederlandstalige artikelen als artikelen uit buitenlandse tijdschriften. Tegen een kleine vergoeding is informatie te verkrijgen per schildpaddensoort en per onderwerp (zoals winterslaap, huisvesting, kweek, voeding, etc.)

Internet
Digitaal wordt via www.nbsv.nl basisinformatie en verenigingsnieuws verstrekt.

Ondersteunen nationale en internationale projecten
Een ander speerpunt van de vereniging is het financieel ondersteunen van nationale en internationale beschermingsprojecten. Deze projecten hebben tot doel de natuurlijke leefomgeving schildpadden te beschermen alsook de bescherming van de dieren zelf. Sinds 1992 hebben de leden al meer dan € 39.000 gedoneerd aan diverse projecten in onder andere Duitsland, Vietnam, Nepal en op de Seychellen. Anderzijds levert de NBSV een bijdrage aan persoonlijke initiatieven van leden. Personen en instanties die een beroep doen op de vereniging, worden van de juiste informatie voorzien.

Ledenvergadering
Als lid van de vereniging kun je je stem laten horen, deelnemen aan de jaarlijkse ledenvergadering en meebeslissen over de projecten, activiteiten en doelstellingen van de NBSV. Ook kun je onderwerpen aanbrengen waarvan je vindt dat de NBSV daar extra of meer aandacht aan zou moeten besteden.

Wetgeving
De houder van schildpadden heeft in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving. Belangrijk daarbij zijn de regels op basis van het internationale CITES-verdrag, de daarop gebaseerde Europese regelgeving, de Flora- en Faunawet en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Daarom onderhoudt de NBSV nauwe contacten met de overheid over de uitvoering van wetten en regels. De vereniging spant zich in om haar leden zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

De NBSV staat niet alleen
De NBSV werkt samen met diverse gelijkgestemde organisaties. De NBSV is lid en mede oprichter van de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO) en daarmee verbonden aan de Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit. Leden van de NBSV nemen regelmatig deel aan werkgroepen en activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het gebied van dierenwelzijn. Verder werkt de NBSV nauw samen met de stamboekenorganisatie European Studbook Foundation (ESF). Ook is de NBSV nauw betrokken bij EUFORA, het European Forum for Reptiles and Amfibians. Ook zijn er goede contacten met soortgelijke verenigingen in omringende landen.

Tot slot
De NBSV is een vereniging die het welzijn van de schildpad voorop stelt, dit kan zij alleen maar doen met behulp van de leden. De NBSV stimuleert initiatieven van haar leden en is ook bereid activiteiten die hieruit voorvloeien te steunen. Als je actief iets wilt betekenen voor de bescherming en het welzijn van schildpadden, wordt dan lid en help de NBSV haar doelen te bereiken

***

Bron: Tekst met toestemming overgenomen www.nbsv.nl

©2021 kleinblijvendeschildpadden.nl
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin